hurtownie drobiu na śląsku

Wzbij się wysoko

Temat: Terier walijski
Hura!!! Diuna ze smakiem wtryniła drobiowe mięcho + gotowaną marchew z zielonym groszkiem. Na suchą karmę ta Śląska zołza gwiżdże:mad::mad::mad:. W domu już jest ok. 35 kg suchej karmy - mała hurtownia - hihihi. W nocy idę do kurnika u sąsiada po pewny (bez ptasiej grypy!!!) drób. A co tam, do kurnika mam bliżej niż do sklepu. Swallow - kuknij na prv...
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=14953Temat: Pierwszy kroczek,drugi kroczek...świetujemy pierwszy roczek! smyki maj-czerwiec 2009
... zapisałam się na listę chcąc zamowic butki z tej hurtowni co wy kupujecie na wizazu :-).
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=418376


Temat: PN na dost. mięsa,wędlin,drobiu podrobów,konserw i tłuszczy
OGŁOSZENIE W MYŚL ART. 92 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ MIĘSA WĘDLIN, DROBIU PODROBÓW, KONSERW MIĘSNYCH I TŁUSZCZY (nr sprawy: ŻYWN/365/2008) Informujemy, iż w wyniku otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę na dostawę mięsa, wędlin, drobiu podrobów, konserw mięsnych i tłuszczy jako najkorzystniejsze i spełniające warunki siwz wybrano oferty n/w Wykonawców: 1. Zakład Rzeźniczo Wędliniarski ... brutto zamówienia: 37 286,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 00/100); 2. Zakłady Mięsne NIEBIESZCZAŃSCY Sp. j. 59-620 Gryfów Śląski, Proszówka 36 - w zakresie części 2 z ... 94/100), - w zakresie części 8 z ceną brutto zamówienia: 16 374,21 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 21/100); 5. UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie, Hurtownia Ar. Spożywczych, ... i porównania złożonych ofert: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 1353/Z UNIMA Sp.zo.o.w Warszawie Hurtownia Art. Spożywczych 65-142 Zielona Góra ul Zdrojowa 4 Liczba punktów w kryterium cena ... Podczesna, Baryły, ul Śląska 95 Liczba punktów w kryterium cena część 1-98,51 część 2------ część 3------ część 4------ część5 – ----- część6 – ----- część7 – ----- część8 – ----- część9 ... 59-620 Gryfów Śląski Proszówka 36 Liczba punktów w kryterium cena część 1-81,06 część 2- 100,00 część 3- 84,93 część 4- 100,00 część5 – 96,77 część6 – 100,00 część7 – 80,44 część8...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3648


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Wzbij się wysoko