scenariusze zajęć matematycznych w przedszkolu

Wzbij się wysoko

Temat: Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli
i kształcą umiejętności kluczowe. Pakiet ma formę zbioru scenariuszy zajęć - po 6 dla przedszkola i klas I-III oraz klas IV-VI. Każdy scenariusz został wzbogacony o karty pracy do wykorzystania podczas lekcji, jako zadanie domowe lub samodzielne pomoce dydaktyczne. Scenariusze są poprzedzone tekstami przewodnimi - opowiadaniami, wierszami - nie tylko w formie drukowanej, ale również w postaci słuchowiska i pokazu fotografii i zdjęć. Całość uzupełnia piętnaście dodatkowych kart pracy (malowanki, rebusy, krzyżówki, zadania matematyczne) oraz dwadzieścia kolorowych plansz tematycznie związanych z poszczególnymi scenariuszami lekcji. Atrakcyjnym dopełnieniem pakietu są gra planszowa oraz puzzle. Kolejne scenariusze zajęć zostały tak skonstruowane, aby dać nauczycielowi swobodę realizacji - mogą być wdrażane w całości lub w interesujących nauczyciela fragmentach. Mnogość poruszanych zagadnień sprawia, iż większość scenariuszy jest przeznaczona do realizacji na więcej niż jednej jednostce lekcyjnej. Warsztaty realizowane będą w województwach: małopolskim, śląskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim w IV kwartale 2010 r, przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawców...
Źródło: forumnauczycieli.info/viewtopic.php?t=116Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Wzbij się wysoko